rådgivning og oplæg


Hvordan laver man inkluderende lære- og arbejdspladser med plads til alle køn? Hvordan skaber man tryggere og mere ligeværdige læringsrum på de erhvervsuddannelser, der traditionelt er domineret af ét køn? Hvordan bygger vi mere bæredygtigt og med øje for klodens ressourcer?

Uddannelsesmesse med NEXT Kbh, Hvidovre
Grådig vækst eller grøn groove, Log Ladies i samtale med forfatter og debatør Emma Holten, Folkemødet 2022, Bornholm

Vi tilbyder rådgivning og oplæg til undervisere, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, festivaller, foreninger, firmaer – ja, til folket!

Vi rådgiver og formidler med udgangspunkt i vores egne erfaringer fra branchen og fra vores erfaring med at undervise og bygge med ikke binære, kvinder og transpersoner. Vi har opdaget, hvor vigtigt det er, at unge møder mangfoldige forbilleder i deres uddannelsesforløb, så de føler sig spejlet, repræsenteret og inkluderet i deres fag og brancher. I de workshops, vi selv afholder, bruger vi en tilgang, hvor vi skaber nærværende, trygge og legende læringsrum  –  og de erfaringer vil vi gerne give videre. Vi deltager også gerne i debatter og interviews.

Tidligere samarbejdspartnere og kunder: Folkemødet, Talk Town, Kooperationen, EAHR, Felxwerker, Rundt om Byggeriet, NEXT, Roskilde Festival, Vand&Affald mfl.